درباره ما

مدرسه آنلاین ایستگاه عکاسی یک مدرسه مجازی برای آموزش عکاسی است که به صورت رایگان به دوست داران عکاسی ارائه میشود. در این مدرسه که شامل آموزش های متنوع است، هنرآموزان می‌توانند در موضوعات مختلف آن شرکت کرده و به فراگیری آن درس‌ها بپردازند. این مدرسه خصوصیات یک مدرسه واقعی را داراست اما در محیط اینترنت ارائه می‌شود و هنر‌آموزان برای فراگیری، نیازی به مراجعه و شرکت حضوری در کلاس‌های واقعی را ندارند بلکه کافیست در زمان دلخواه خود و از طریق اینترنت به آموزش مربوطه مراجعه کرده و مباحث درسی را بیاموزند.


ایستگاه عکاسی  /  درباره ما